Kvalitet & miljö

  • Att arbeta efter en hög kvalitetssyn.
  • Att planera arbetsplatsen väl med god ordning och god arbetsmiljö.
  • Att arbeta så att brukaren av fastigheten störs i minsta möjliga mån.
  • Att följa den miljölagstiftning och de föreskrifter som berör företaget.
  • Att ta till oss dagens miljökunskap, följa kunskapsutvecklingen och utifrån denna anpassa vårt arbetssätt för att minska vår miljöpåverkan.
  • Att källsortera våra restprodukter.
  • Att använda så miljöanpassade produkter som möjligt.
  • Att utbilda personal samt ständigt förbättra vår kvalitets- och miljöpolicy.
  • Företaget har behörighet enligt  Golv branschens våtrums kontroll, GVK.

Kontakt

Katrineholms Golv AB
Movägen 2
641 49 Katrineholm

Telefon: 0150-167 81
Mobil: 0706-33 55 99
E-post: info@katrineholmsgolv.se

Öppettider

Måndag-Torsdag:10:00-17:00
Fredag:10:00-16:00

Lunch-Stängt:13:00-14:00